Support
www.purandarcoffee.com
02 990 8683
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

 


 

 กาแฟเวียดนาม

 

          ผลิตภัณฑ์กาแฟที่ผลิตใน Buon Ma Thuot (เมืองหลักของ
 
จังหวัด Dak Lak) หรือที่รู้จักกันในพื้นที่ราบสูงตะวันตกในเวียดนาม
 
(The Western Highland) ที่ ๆ ซื่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคมี
 
ชื่อเสียงในฐานะ "เมืองหลวงของกาแฟ" The Coffee Homeland

          


 

           ด้วยความเหมาะสมของลักษณะทางภูมิภาคในการเพาะปลูก

 

กาแฟทำให้มีเรื่องราวและตำนานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเมล็ดกาแฟไม่ว่า

 

จะเป็นเรื่องราวของรสชาติกาแฟแบบดั้งเดิม กาแฟหม้อ กาแฟชะมด

 

และกาแฟคั่วบดในแบบต่าง ๆ เป็นต้นซึ่งจะนำเสนอที่นี้ตามลำดับ

 


 

 

             กาแฟเวียดนามในแบรนด์แอนไทยคาเฟ่ (ANTHAICAFE)

 

มีแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบอยู่ในเมือง Buon Ma Thout (อ่านออก

 

เสียงว่า บวนมาถ็วต หรือ บานเมถ็วต) และผลิตในโรงงานผลิต

 

มาตรฐานยุโรป (สินค้าได้รับการรับรองคุณภาพระบบมาตรฐาน

 

การผลิต ISO 9001 : 2008 และ HACCP) ที่สำคัญยังคงรักษา

 

รสชาติดังเดิมของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 


 

ผลิตภัณฑ์กาแฟเวียดนามของเรามีดังนี้

 

- กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ตราซันไรซ์

 

- กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ตราแอนไทยคาเฟ่

 

- กาแฟคั่ว-บด ตราคิงวีเซิล (จัดจำหน่ายเร็ว ๆ นี้)

 

- กาแฟคั่ว-บด ตราบราวน์วีเซิล (จัดจำหน่ายเร็ว ๆ นี้)

 

- กาแฟคั่ว-บด ตราโกลด์ (จัดจำหน่ายเร็ว ๆ นี้)

 

- กาแฟคั่ว-บด ตราซิลเวอร์ (จัดจำหน่ายเร็ว ๆ นี้)

 


ติดต่อเรา กาแฟเวียดนาม

 

มือถือ 089 819 3724 (ทุกวัน)

 

สำนักงาน 02 990 8683 (วันทำการ จ.- ศ. 9.00-17.00)

 

E-mail; sales@purandarcoffee.com

 

ไม่พบ

ติดต่อเรา

 

กาแฟเวียดนาม-บวนมาถ็วต

 

มือถือ 089 819 3724 (ทุกวัน)

 

สำนักงาน 02 990 8683 (วันทำการ จ.-ศ. 9.00 - 17.00 น.)

 

E-mail; sales@purandarcoffee.com

 

      กาแฟเวียดนาม-บวนมาถ็วต