Support
ran4u.com


บริษัทรับทำเว็บไซต์
พร้อมระบบจัดการที่ดีที่สุด

และให้บริการ Digital Marketing แบบครบวงจร

ตัวอย่างเว็บไซต์

ยืนยันความเป็นมืออาชีพ
จากผลงานการพัฒนาเว็บไซต์พร้อมระบบจัดการ และดูแล Digital Marketing แบบเจาะลึก เพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่องให้แก่ธุรกิจ กว่า 500 ธุรกิจครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ
รวดเร็วเห็นผล เพิ่มยอดขายได้จริง 100% ทันที

รับประกันคุณภาพการให้บริการ จากผลงานการสร้างยอดขาย ด้วยการใช้สื่อ Digital Online ให้แก่ธุรกิจที่เราดูแล รวมกว่า 850 ล้านบาท และดูแลบริหารงบประมาณ การตลาดออนไลน์รวมกว่า 25 ล้านบาท

Profit Oriented Website

เรามุ่งมั่นทำความเข้าใจในธุรกิจของคุณอย่างเต็มที่ เพื่อดึงข้อมูลและจุดเด่นที่สำคัญของธุรกิจมาทำเว็บไซต์พร้อมพัฒนาระบบจัดการ (Corporate Web-based System)

จุดมุ่งหมายหลักไม่ใช่แค่ออกแบบ Website ให้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ออกแบบเพื่อสร้าง ความต้องการซื้อและ

"กระตุ้นให้เกิดยอดขายให้สูงที่สุด"

เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตเพิ่มยอดขายได้จริง เราใช้เครื่องมือการตลาด Digital and Social Media ที่ครบวงจร รายละเอียดเครื่องมือการตลาดกรุณาดูที่หัวข้อ
"บริการที่ปรึกษาและดูแลการตลาดดิจิทัลออนไลน์"
Digital and Social Media Marketing Services ด้านล่าง

Excellent and Dedicated People

ทีมงานที่สมบูรณ์แบบ โครงสร้างของทีมงานเรา ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก

 • Web and System Programmers
 • Web Garphic Designers
 • Digital and Social Media Experts
  • Google Search Specialist
  • Social Media Specialist
  • Online Video Specialist

ทุกบุคลากรของเราถูกทดสอบและคัดเลือกอย่างเข้มข้น ทุกคนไม่ใช้แค่เชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำ แต่

"ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในทุกงานที่ได้ทำ"

ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง เรียนรู้ค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
วางแผนการทำตลาดด้วยสื่อ Online ที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้แก่ธุรกิจของคุณ

Successful and Proven Results

ประสบการณ์กว่า 10 ปี บริการของเรา ถูกพิสูจน์มาแล้วจากกว่า 500 ธุรกิจทั่วประเทศ ที่เราได้พัฒนาเว็บไซต์ให้ ว่าเห็นผลตอบรับประสบความสำเร็จจริง สามารถเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อ

"เพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด"

สามารถวัดผลในเชิงตัวเลขว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนใช้บริการและหลังใช้บริการ

ไม่ใช่แค่สร้างเว็บอย่างเดียว เราดูแลให้คำแนะนำในทุกแง่ นำ Online Marketing ที่เห็นผลจริงมาใช้กับธุรกิจของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

บริการที่ปรึกษาและดูแลการตลาดดิจิทัลออนไลน์
Digital and Social Media Marketing Services

บริการที่ปรึกษา วิเคราะห์ วางแผน ดูแล การทำการตลาดออนไลน์ เราพยายามอย่างที่สุดในการศึกษาทำความเข้าใจรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model) ของคุณ เรียนรู้สินค้าและบริการของคุณให้เข้าใจอย่างแท้จริง ทำความเข้าใจว่าลูกค้าของคุณ จะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณเพราะอะไร สาเหตุที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจธุรกิจของคุณให้มากที่สุดเพราะว่า การวางแผนและทำการตลาดออนไลน์นั้นจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลย หากไม่รู้จริงในธุรกิจ ไม่รู้จริงในตัวสินค้า

Digital Marketing Campaign ที่ทำออกไปในแต่ละครั้งจะเกิดผลตอบรับ (ยอดขายที่ต่ำมาก) หากผู้คิดและทำ Campaign ไม่รู้จริงในตัวสินค้าและธรรมชาติของธุรกิจนั้น ๆ แต่ถ้า Online Digital Campaign นั้นถูกคิดและสร้างด้วยผู้ที่เข้าใจจริงในธุรกิจ ผลตอบรับ (ยอดขายในแต่ละแคมเปญ) โดยเฉลี่ยจะสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญในเรื่องการทำความเข้าใจในธุรกิจของคุณเป็นอันดับที่ 1

นอกจากนี้เราตรวจสอบ ควบคุม ดูแล Digital Marketing Campaign อย่างเอาใจใส่ให้มากที่สุด เพื่อให้แต่ละแคมเปญได้ประสิทธิภาพและเกิดผลตอบรับได้สูงสุด เราวางแผนจัดการในการใช้งบประมาณทางด้านการตลาดดิจิทัลให้เกิดความคุ้มค่าให้มากที่สุด การบริหาร Marketing Campaign ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ การทำการตลาดออนไลน์เห็นผลตอบรับชัดเจนขึ้นและช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดงบประมาณการตลาดได้เป็นอย่างมาก

เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตเพิ่มยอดขายได้จริง
เราใช้เครื่องมือการตลาด Digital and Social Media ที่ครบวงจรดังต่อไปนี้

Google Search Marketing

 • [Google Adwords,SEO,SEM]
 • [Google and Partner Search Network]
 • [Google Display Network]
 • [Google Remarketing and Mobile Apps]

Social Media Marketing

 • [Facebook Fanpage,Facebook Advertising]
 • [Facebook Increase Conversions and Engagement]
 • [Facebook Boost Posts,Promote Page]
 • [Facebook Increase Brand Awareness]
 • [Facebook Collect Leads for Business]
 • [Facebook Remarketing Pixel]
 • [Facebook Raise Attendance at Event]

[LINE,Instagram]

Online Video Marketing

 • [Youtube Advertising,Youtube Channel]
 • [Facebook Video Ads,Facebook Live]
ค่าบริการสร้างเว็บไซต์บริษัท
Google Partner

RAN4U (บริษัท ออร์จิค จำกัด) ร่วมกับ GOOGLE THAILAND จัดงาน DIGITAL BITES เพื่อให้ความรู้เรื่อง DIGITAL MARKETING กับผู้ประกอบการที่ RAN4U ดูแลพัฒนา WEBSITE ให้

RAN4U (บริษัท ออร์จิค จำกัด) ได้รับการคัดเลือกเป็น GOOGLE PARTNER ประจำประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ผู้ประกอบการทุกรายที่เราดูแล มีเจ้าหน้าที่จากทีมงานของ GOOGLE ค่อยดูแลในการวางแผนการทำการตลาดออนไลน์อย่างใกล้ชิดVDO อธิบายรายละเอียดบริการรับทำเว็บ

วีดีโออธิบายรายละเอียดบริการรับทำเว็บไซต์

รายละเอียดบริการทำเว็บไซต์
บริการสร้างเว็บไซต์บริษัทพร้อมระบบจัดการ ที่ดีที่สุดในไทย
280,000 บาท หรือ 150,000 บาท หรือ 90,000 บาท

ค่าบริการทำเว็บไซต์ของเรานั้นแบ่งเป็น 3 Package คือ Package ราคา 280,000 บาท และ Package ราคา 150,000 บาทและ Package ราคา 90,000 บาท ผู้ใช้บริการ Package ราคา 280,000 บาท จะได้รับบริการ Digital Marketing ในการวิเคราะห์วางแผนการตลาดและนำเทคนิค Online Digital Marketing แบบครบวงจร มาใช้ในการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ แต่ผู้ใช้บริการ Package ราคา 150,000 จะไม่ได้รับบริการในส่วนนี้ ผู้ซื้อบริการ Package ราคา 280,000 และ 150,000 นั้น จะได้รับบริการสร้าง Website พร้อมระบบครบถ้วนทุกอย่างเหมือนกัน แต่ผู้ซื้อบริการ Package ราคา 90,000 บาท จะได้รับบริการสร้าง Website พร้อมระบบจัดการข้อมูลบริษัท ยกเว้น ระบบสั่งซื้อสินค้า,Shopping Cart,Online Credit Card Payment,ระบบผ่อนชำระ 0%,ระบบจัดการข้อมูลสินค้า

ออกแบบและเขียนโปรแกรมสร้างทุกส่วนของเว็บไซต์ให้สวยอย่างมืออาชีพ แนวคิดและวิธีการออกแบบเว็บไซต์ของเรานั้น ยึดหลักในการออกแบบระดับเดียวกับเว็บไซต์ของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในระดับระหว่างประเทศ ดังนั้นเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นจะช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจของคุณนั้นโดดเด่นเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับเว็บไซต์ของธุรกิจที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่ สร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณ เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจและสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากเว็บของคุณอย่างต่อเนื่อง

การออกแบบของเรา ไม่คำนึงแต่ความสวยงามเพียงแค่อย่างเดียว แต่เป้าหมายหลักการออกแบบเว็บของเราคือ ออกแบบเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเห็นแล้วต้องการและอยากซื้อสินค้าหรือใช้บริการของธุรกิจของคุณให้มากที่สุด และทำให้ผู้เข้าชมเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจของคุณว่าเป็นมืออาชีพจริง สร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับธุรกิจของคุณ เราใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมแต่งเว็บไซต์ด้วยภาษา CSS, Bootstrap, Javascript, และ jQuery (ซึ่งเป็นเทคนิคการแต่งเว็บที่เว็บไซต์ระดับโลกใช้กัน)

ระบบเว็บไซต์บริษัท (Corporate Web-based System) พร้อมระบบ eCommerce ขายสินค้าสมบูรณ์แบบครอบคลุมทุกระบบการขายสินค้าหรือบริการ มีชื่อเว็บ .com หรือ .co.th (สำหรับบริษัท สามารถจดได้ทั้ง 2 ชื่อเว็บ .com และ .co.th) ของคุณเอง

ใส่สินค้าได้ไม่จำกัด / ระบบจัดการข้อมูลสินค้าหรือบริการ จัดกลุ่มสินค้าแบบซับซ้อนได้หลายระดับ
ระบบจัดการคุณสมบัติย่อยของสินค้า สี ขนาด แบบ หรือคุณสมบัติย่อยอื่นกำหนดได้เอง
ระบบข่าวสารบริษัทไม่จำกัด / ระบบสร้างบทความให้ความรู้ / ระบบถามตอบระหว่างผู้เข้าชมกับเจ้าของเว็บ
ระบบแบบฟอร์มติดต่อหรือเสนอราคา สร้างได้หลายแบบฟอร์ม สามารถกำหนดช่องในแบบฟอร์มด้วยตัวเอง
Webboard ได้ไม่จำกัด / Gallery รูปได้ไม่จำกัด
ระบบตะกร้าสินค้าE-Commerce ทั้งแบบสั่งซื้อทันทีสำหรับลูกค้าทั่วไป หรือ แบบขอใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าบริษัท
ระบบ Member และจัดกลุ่ม Member กำหนดส่วนลดพิเศษสำหรับแต่ละกลุ่มสมาชิก / ระบบการชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต
ระบบจ่ายเงินแบบผ่อนชำระ
ระบบกำหนดสิทธิ์การเปิดหน้าเว็บ / ระบบตั้ง Promotion ส่วนลดและตั้งเวลานับถอยหลัง
ระบบ Upload File เช่น PDF หรือ ไฟล์เอกสาร / ระบบ Download ไฟล์ และระบบอื่นอีกมากมาย

เว็บที่เราสร้าง ไม่ได้เป็นแค่เพียง Website ธรรมดา แต่เป็นระบบ Software สำหรับองค์กรอย่างแท้จริง รองรับการขยายขนาดเพิ่มเติมระบบใหม่ ๆ ทุกรูปแบบได้อย่างไม่จำกัด

โครงสร้างโปรแกรมและสถาปัตยกรรมระบบเว็บ (Software Architecture) ของเรานั้น ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยใช้มาตราฐานของระบบและภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม (Java Platform Enterprise Edition) แบบเดียวกับเว็บขององค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกใช้ อาทิเช่น

eBay , Amazon, Bank of America, LinkedIn, Johnson & Johnson, ระบบ Google+ และ Gmail, Walmart, HP, Yahoo และองค์กรอื่นอีกมากมายทั่วโลก

บริษัท ออร์จิค ของเรานั้นถือว่าเป็นผู้ให้บริการทำเว็บไซต์ ที่ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บด้วย Java Platform Enterprise Edition ซึ่งรองรับการต่อยอดระบบเว็บให้สามารถตอบโจทย์กับธุรกิจทุกรูปแบบเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น

ซึ่งต่างจากผู้ให้บริการทำเว็บอื่นที่มักจะใช้เทคโนโลยีในการทำเว็บที่จำกัด ทำให้ยากแก่การต่อยอดเพิ่มเติมระบบใหม่ ๆ บางครั้งเมื่อต้องการเพิ่มเติมระบบบางอย่างอาจจะทำไม่ได้ ต้องสร้างเว็บขึ้นมาใหม่

ดังนั้นการที่คุณตัดสินใจใช้บริการทำเว็บไซต์กับเรา ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจของคุณในอนาคตได้อย่างแน่นอน

มี Software Module ระบบเสริมพิเศษ สำหรับช่วยในการสื่อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้า เพิ่มความสามารถในการนำเสนอขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้อย่างเป็นอย่างดี ระบบเสริม (SimCom) ทำการถ่ายทอดสด ภาพหน้าจอของเครื่อง Computer ใด ๆ ก็ได้(รองรับทุกระบบคอมพิวเตอร์ Windows, Mac, Linux) ส่งข้อมูลแบบ Realtime ไปยัง ผู้เข้าชมอื่น พร้อมกันได้สูงสุดถึง 100 คนพร้อมกัน บริษัทออร์จิคเป็นผู้ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ที่เดียวในไทย ที่พัฒนา Software ระบบถ่ายทอดสดภาพสำหรับการนำเสนอขาย ที่ผู้เข้าชมไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมในการเปิดเข้าดู สามารถเข้าดูได้ทันทีรองรับทุกอุปกรณ์ ดูข้อมูลระบบเสริมพิเศษเพิ่มเติม Click อ่านเพิ่มเติม

เราไม่ได้ทำเว็บเพียงแค่อย่างเดียว แต่เราทุ่มเทในการคิดและวางแผนกลยุทธ์ พัฒนาระบบเฉพาะนำ Digital Technology มาประยุกต์ใช้ในเชิงธรุกิจ สร้างความแตกต่างและสร้างความโดดเด่นให้กับเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีภาพลักษณ์ที่เหนือกว่าคู่แข่ง กรุณาอ่าน Digital Strategy Case Study 3 ตัวอย่างล่าสุด Click อ่านเพิ่มเติม

เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เราทำการค้นคว้า คัดสรร ปรับปรุง กระบวนการผลิตเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยประยุกต์เอากระบวนการผลิต Software ใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า "Agile Software Development Process" ทีได้รับการยอมรับจากทีมนักพัฒนาโปรแกรมขององค์กร IT ระดับโลก เช่น Microsoft, CISCO, SAP, Adobe มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ลูกค้าของเรา กรุณาอ่าน กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Agile ซึ่งถือว่าดีที่สุดในปัจจุบัน Click อ่านเพิ่มเติม

บริการสร้างเว็บไซต์และดูแลการตลาดดิจิทัลออนไลน์ของเรานั้น เป็นบริการที่มีความแตกต่างและมีความทุ่มเทเอาใจใส่ในการให้บริการ ที่เหนือกว่าการให้บริการของผู้ให้บริการอื่น เนื่องจาก Ran4U บริษัท ออร์จิค จำกัด เป็นผู้ให้บริการทำเว็บและทำการตลาดออนไลน์ ที่แรกและที่เดียวในไทย ที่พัฒนาระบบ Software CRM ขึ้นมาเอง (ระบบจัดการการขายและลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งเป็น Software สำหรับธุรกิจที่มีการเติบโตของผู้ใช้ทั่วโลกสูงที่สุดในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

และเราได้คิดกลยุทธ์การใช้ CRM สำหรับ Digital Marketing โดยทำการผนวกระบบ CRM เข้ากับการทำการตลาดออนไลน์ นำระบบ CRM เข้ามาจัดการการใช้สื่อ Digital และ Social Media ส่งผลให้การทำตลาดออนไลน์มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณการตลาดได้สูงสุดอย่างแท้จริง กรุณาอ่าน กลยุทธ์การนำระบบ CRM เข้ามาจัดการการใช้สื่อ Digital Media Click อ่านเพิ่มเติม

Ran4U CRM Module ระบบบริหารการขายขององค์กร จัดเก็บข้อมูลการขายและข้อมูลลูกค้าในทุกแง่มุม
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาประสิทธิภาพการขายขององค์กร

 • ภาพรวมการขาย
 • รายการสั่งซื้อ
 • รายชื่อลูกค้าสำหรับสั่งซื้อ
 • รายการสินค้า
 • รายชื่อผู้ดูแล/พนักงาน
 • Opportunity โอกาสขาย
 • Activity กิจกรรมขาย
 • Marketing Campaign
 • ผู้สนใจ Lead
 • รายชื่อองค์กรบริษัท
 • บุคคลติดต่อ Contact
 • สมาชิกของเว็บไซต์
 • ใบเสนอราคา
 • ใบเรียกเก็บเงิน
 • ใบเสร็จ
 • Social Media
 • สาขา/ตัวแทนจำหน่าย
 • ประเภทสาขา

ทุกธุรกิจจะเติบโตได้ในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการนำ Social Media เข้ามาใช้ในการเชื่อมโยงเข้าถึงลูกค้า ดังนั้นเราจึงพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ Ran4U ให้มีการเชื่อมต่อกับ Social Media โดยการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการสั่งซื้อและการเรียกเก็บเงิน ผ่านระบบ Chat ของ Social Media เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารการสั่งซื้อ ที่ผ่านช่องทาง Facebook,Line,Line@,Instragram ได้อย่างเป็นระบบ และช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดเก็บข้อมูลการขายและวิเคราะห์ภาพรวมการขายผ่าน Social Media ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลการขายขององค์กรภายในระบบเว็บไซต์กลางที่เดียว

รวดเร็วทันใจ ใช้เวลาสร้างและออกแบบเว็บ รวมถึงพัฒนาระบบ เพียงแค่ 25-30 วันทำการ (5-6 สัปดาห์) หลังให้ข้อมูลบริษัท สินค้าหรือบริการกับทางทีมงาน คุณจะมีเว็บพร้อมใช้งานสร้างยอดขาย ประชาสัมพันธ์ธุรกิจหรือบริษัทได้ทันที

หลังเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ ทีมงานจะวิเคราะห์วางแผนและเลือกเทคนิค Online Digital Marketing ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ Digital Media ในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายเครื่องมือหลากหลายรูปแบบ การจะใช้ Digital Media ให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องเลือกเครื่องมือการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจ

เพราะทุกธุรกิจนั้นไม่ได้เหมาะกับทุกเครื่องมือการตลาด ตัวอย่างเช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้า LifeStyle เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น อาหาร เครื่องสำอาง จะเหมาะกับการใช้เครื่องมือการตลาดประเภท Social Media เช่น Facebook,Instagram แต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ขายเครื่องจักร หรือบริษัทก่อสร้าง จะเหมาะกับเครื่องมือการตลาดประเภท Search Engine Marketing เช่น Google Adwords หรือ SEO มากกว่า ข้อมูลเพิ่มเติม บริการที่ปรึกษาและดูแลการตลาดดิจิทัลออนไลน์

เรา Ran4U นั้นให้ความสำคัญมากในการเลือกใช้เครื่องมือการตลาด Digital ที่เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของคุณนั้น ได้ผลตอบรับที่คุ้มค่ากับงบประมาณในการทำเว็บไซต์และงบการตลาดที่คุณต้องเสียไป

การทำ Digital Marketing ให้ประสบความสำเร็จได้จริงนั้น บุคลากรในองค์กรจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ Digital Marketing ดังนั้นเรา Ran4U ต้องการให้ธุรกิจที่เราดูแลทำเว็บไซต์ให้ ประสบความสำเร็จเกิดยอดขายเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เราจึงจัดอบรมหลักสูตร Digital Marketing (Google และ Facebook Marketing) ให้กับทุกธุรกิจที่เราดูแลทำเว็บให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (แต่ละบริษัทสามารถส่งพนักงานเข้าอบรมได้ฟรี บริษัทละ 2 ท่าน) รายละเอียดการอบรมหลักสูตร Digital Marketing

รับประกันเห็นผลทันทีหลังเว็บเสร็จและเริ่มทำการตลาด Digital ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจ ภายใน 1-2 วันจะมีลูกค้าโทรเพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นแน่นอน 100%

พิเศษสุด!!! ฟรีสร้างและออกแบบ Fanpage บน Facebook พร้อมดูแลการตลาดเพื่อยอดขายด้วย Facebook ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคการตลาดเสริมที่สามารถสร้างยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี

กำหนดการระยะเวลาทำเว็บไซต์

อาทิตย์ที่ 1 เจ้าของเว็บเตรียมข้อมูลสินค้าและข้อมูลธุรกิจ จากนั้นให้ข้อมูลพร้อมอธิบายรายละเอียดและจุดเด่นของสินค้าและธุรกิจของคุณให้ทางทีมงาน อธิบายเป้าหมายทางด้านธุรกิจที่ต้องการ จากนั้นทีมงานจะออกแบบโครงสร้างโดยรวมของเว็บไซต์

อาทิตย์ที่ 2-5 ทีมงานออกแบบเจาะลึกรายละเอียดรูปภาพตกแต่งเว็บทุกส่วน พร้อมใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมแต่งเว็บไซต์ด้วยภาษา CSS, Bootstrap, Javascript, และ jQuery (ซึ่งเป็นเทคนิคการแต่งเว็บที่เว็บไซต์ระดับโลกใช้กัน) เพื่อให้เว็บสวยสมบูรณ์และดึงดูดกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าของผู้ชมเว็บ รวมถึงวางแผน ประยุกต์ และพัฒนาระบบเว็บเน้นจุดที่สำคัญ เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่ตรงความต้องการตามเป้าหมายธุรกิจของคุณ
อาทิตย์ที่6 เมื่อเว็บเสร็จสมบูรณ์พร้อม ทีมงานจะใช้เทคนิคการตลาด Digital Media ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เพื่อส่งผลให้คนเข้าชมเว็บไซต์ทันทีอย่างต่อเนื่องทุกวัน (ในการดูแลการตลาด Online นั้น จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเครื่องมือการตลาดที่เลือกนำมาใช้)
ชื่อเว็บ .com หรือ .co.th หรือจะใช้ทั้ง 2 ชื่อเว็บพร้อมกันก็ได้
หน้าเว็บ
ข้อมูล
รูปภาพ
ระบบ Back Office สำหรับจัดการเว็บไซต์ เพิ่มเติม แก้ไข ข้อมูลด้วยตัวเอง
ระบบจัดการข้อมูลสินค้าหรือบริการ จัดกลุ่มสินค้าแบบซับซ้อนได้หลายระดับ
ระบบจัดการคุณสมบัติย่อยของสินค้า สี ขนาด แบบ หรือคุณสมบัติย่อยอื่นกำหนดได้เอง กำหนดราคาสินค้าไม่เท่ากันเปลี่ยนตามคุณสมบัติย่อย
ระบบค้นหาสินค้า และจัดเรียงลำดับการแสดงสินค้าก่อนหลังเปลี่ยนตำแหน่งเองได้
ระบบกำหนดและเรียงลำดับ การแสดงข้อมูลในหน้าหลัก เช่น เริ่มแสดงสินค้าด้านบนสุดของเว็บ ตามด้วยPromotionส่วนลด ตามด้วยบทความให้ความรู้ ตามด้วยAlbumรูป ตามด้วยข่าวสารบริษัท ตามด้วยข้อมูลอื่น ๆ สามารถเพิ่มเติมได้เองตลอด ลำดับของการแสดงผลข้อมูลหน้าหลักสามารถเปลี่ยนตำแหน่งด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา เช่น สลับตำแหน่งเอาPromotionส่วนลดขึ้นแสดงก่อนบนสุด
ระบบสร้างบทความให้ความรู้ พร้อมใส่รูปภาพประกอบ และ วีดีโอประกอบบทความ
ระบบตะกร้าสินค้า สั่งซื้อสินค้า E-Commerce ทั้งแบบสั่งซื้อทันทีสำหรับลูกค้าทั่วไป หรือ แบบขอใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าบริษัท
ระบบ Member และจัดกลุ่ม Member กำหนดส่วนลดพิเศษสำหรับแต่ละกลุ่มสมาชิก
ระบบใส่และแก้ไข Code (HTML,CSS,JavaScript) สำหรับส่วนแสดงผลด้วยตัวเอง
ระบบถามตอบระหว่างผู้เข้าชมกับเจ้าของเว็บ สามารถถามได้ในหลากหลายจุดที่สำคํญ เช่น ตัวสินค้า ข่าวสาร บทความ ตั้งเปิดหรือปิด ระบบถามตอบได้
ระบบข่าวสารบริษัท กิจกรรมพนักงาน การออกบูธ
ระบบสร้างแบบฟอร์มติดต่อหรือขอเสนอราคา เก็บข้อมูลผู้เข้าชมเว็บลง Database สามารถกำหนดเปลี่ยนแปลงช่องในแบบฟอร์มได้ว่าจะต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง สร้างได้หลายแบบฟอร์มที่แตกต่างกัน
ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต รับบัตรทุกแบบ
ระบบชำระเงิน Online แบบผ่อนชำระ 0% (เลือกตั้งระยะเวลาผ่อนชำระได้) ต้องเป็นบริษัทและมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านขึ้นไป
ระบบสมาชิก และระบบกำหนดสิทธิ์การเปิดหน้าเว็บไซต์ ตามระดับของสมาชิก
ระบบสร้าง Promotion ส่วนลด และตั้งเวลานับถอยหลังแบบอัตโนมัติ
ระบบจัดการไฟล์ Upload File เอกสาร เช่น PDF Spec สินค้า หรือ ไฟล์ประเภทอื่น / ระบบ Download ไฟล์
ระบบ Webboard หลายรูปแบบการแสดงผล เช่น แสดงเป็นตาราง หรือ แสดงแบบ Blog หรือแสดงแบบเว็บไซต์ Pantip
ระบบ Gallery รูป และทำรูป Slide เลื่อนแบบอัตโนมัติ
ระบบอื่น ๆ พร้อมระบบใหม่ ๆ ที่เราพัฒนาเพิ่มเติมให้อยู่ตลอดเวลา (กรุณาโทรเพื่อสอบถาม แผนงานพัฒนาระบบใหม่ ๆ ที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน)
Facebook พร้อมเชื่อมโยง Website หลักกับ Fanpage และมีระบบ Share ข้อมูลจากเว็บหลักเข้า Fanpage
Mail-server 15 accounts สามารถขอเพิ่มได้ไม่จำกัด
Google Analytics

สอบถามรายละเอียดโทร : 063-987-9256 , 084-643-4996

trainingVdoIntro

มีการจัดอบรมฟรี เจาะลึกเทคนิค Online Marketing โดยผู้เชี่ยวชาญ

ให้ความรู้ที่จำเป็นแก่เจ้าของธุรกิจเพื่อให้เกิดผลตอบรับในการทำเว็บไซต์ให้มากที่สุด

วีดีโอตัวอย่างการอบรม 1

วีดีโอตัวอย่างการอบรม 2

วีดีโออบรมOnlineMarketing

สายด่วน ปรึกษาการทำ
Online Digital Marketing
กับอาจารย์โดยตรง โทรเลย 083-248-0022

รับรองคุณภาพ ajax
ตัวอย่างผลงานรับทำเว็บไซต์

ตัวอย่างบางส่วนของผลงานรับทำเว็บไซต์ที่เราดูแล
ขอดูตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-047-0022thainas.ran4u.com

บริษัท เอ็น เอ เอส อิควิปเม้นท์ จำกัด

http://pinkage.ran4u.com/

Pinkage ผู้นำเข้าวิกผม (อยู่ในระหว่างพัฒนา)

www.firstfeels.com

บรัษัทธนทรัพย์ภัทรโชค ผลิตสินค้าเด็ก

elite-estate.ran4u.com

ผลิตและจำหน่ายไวน์ บริษัท Supreme Rich

www.thaipurecoconut.com

โรงงานน้ำมันมะพร้าวไทย

aeroklas.ran4u.com

โรงงานผู้ผลิตตู้บรรทุกสินค้า AeroKLAS

ktunderwood.ran4u.com

KT Underwood โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

www.sincharoen-intertrade.com

สินเจริญ อินเทอร์เทรด จำกัด (อยู่ในระหว่างพัฒนา)

www.silamediahouse.com

Sila Media House

svksafeandfurniture.co.th

บริษัท S.V.K. SAFE จำหน่ายตู้เซฟนริภัย

shileandiet.ran4u.com

ผู้ผลิตสินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ Shi Lean Diet

www.lullabythailand.com

Lullaby Thailand (Work in Progress อยู่ในระหว่างพัฒนา)

http://superofficechair.com/

เก้าอี้สำนักงาน

https://www.thingstodo.in.th/

Riverstar Princess Cruise

rodtank.ran4u.com/

จำหน่ายเครื่องมือช่าง (อยู่ในระหว่างพัฒนา)

http://renovicservice.com/

จำหน่าย และติดตั้งระบบไฟฟ้า แอร์

http://bangkoklab.ran4u.com/

Bangkok Lab โรงงานรับผลิตยา

http://preludemusicbook.ran4u.com/

PRELUDE MUSIC (อยู่ระหว่างพัฒนา)

http://leenapl.co.th/

โรงงานผลิตตู้ไฟสวิทซ์บอร์ด

http://555envelope.ran4u.com/

ผลิตและจัดจำหน่ายซองจดหมาย ซองเอกสารทุกชนิด
(อยู่ในระหว่างพัฒนา)

faradays.ran4u.com

จำหน่ายสินค้า นวัตกรรม คุณภาพจากทั่วโลก
(อยู่ในระหว่างพัฒนา)

http://www.dilokap.ran4u.com/

DSL Group
(อยู่ในระหว่างพัฒนา)

http://royaltec.ran4u.com/

บริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(อยู่ในระหว่างพัฒนา)

http://babyconnection.ran4u.com/

BabyConnection เบบี้คอนเนคชั่น
(อยู่ในระหว่างพัฒนา)

Founder & CEO 's digital experiences

CEO's businesses and digital marketing experiences

ผู้บริหาร : คุณ รัฐภูมิ เถื่อนถนอม
Founder & CEO & Head Digital Strategist - Ran4U (Orjix Company Limited)
ผลงานและประสบการณ์
ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าทีมวางแผนกลยุทธ์ Digital ของ Ran4U (บริษัท Orjix)
ดูแลภาพรวม ควบคุม วางแผน ดำเนินการ วัดผลตอบรับ ปรับปรุงประสิทธิภาพ การทำ Digital & Social Marketing ให้กับ องค์กรธุรกิจ กว่า 400 บริษัท
นอกจากประสบการณ์ในการดูแลทำ Digital Marketing ให้แก่องค์กรอื่น ๆ แล้ว คุณ รัฐภูมิ ยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร 6 ธุรกิจหลัก และมีประสบการณ์จริงในการนำ Digital & Social Marketing มาพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและสร้างยอดขายเพิ่มได้จริงอย่างต่อเนื่อง

CEO's own business: 1.1- Riverstar Princess Cruise for foreigners
(เรือล่องแม่น้ำพร้อม Buffet Dinner สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ)

Website : www.ThingsToDo.in.th
Target Customer : นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ยุโรป อเมริกา แคนนาดา รัสเซีย) ที่กำลังท่องเที่ยวอยู่ในกรุงเทพหรือมีแผนกำลังมา
Digital Marketing Techniques : เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่เลือกใช้ Google Adwords Search Ads, Google Adwords Display Network Ads, Google Remarketing, Youtube VDO Ads, Facebook Engagement Image Ads, Facebook Engagement Video Ads, Facebook Pixel Remarketing

CEO's own business: 1.2- Riverstar Princess Cruise for Thai
(เรือล่องแม่น้ำพร้อม Buffet Dinner สำหรับคนไทย)

Website : www.theicity.com
Target Customer : คนไทยที่อยู่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ และนักท่องเที่ยวคนไทยจากต่างจังหวัดที่กำลังเที่ยวในกรุงเทพหรือมีแผนจะมากรุงเทพ
Digital Marketing Techniques : เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่เลือกใช้ Google Adwords Search Ads, Youtube VDO Ads, Facebook Engagement Image Ads, Facebook Engagement Video Ads, Instagram Image Ads

CEO's own business: 2- Renovic Service
(ธุรกิจให้บริการงาน จำหน่ายและติดตั้งแอร์ วางระบบไฟฟ้าและระบบประปา และงานออกแบบติดตั้งกระจกอลูมิเนียม)

Website : www.RenovicService.com
Target Customer : เจ้าของ บ้าน คอนโด ที่อยู่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ รวมถึงบุคคลที่กำลังจะซื้อหรือสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยใหม่
Digital Marketing Techniques : เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่เลือกใช้ Google Adwords Search Ads, Google Adwords Display Network Ads targeted only remarketing list

CEO's own business: 3- Renovic Company Limited
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มือสอง บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม พร้อมบริการตกแต่งภายใน โรงงาน Furniture Built-in)

Website : www.Renovic.co.th
Target Customer : บุคคลทั่วไปที่กำลังจะซื้อที่อยู่อาศัย ในระดับราคา 1.5 - 5 ล้านบาท
Digital Marketing Techniques : เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่เลือกใช้ Facebook Engagement Image Ads, Facebook Engagement Video Ads,Google Adwords Search Ads, Google Adwords Display Network Ads

CEO's own business: 4- RongRean.com Live Online Training for Website Design & Development (ธุรกิจให้บริการอบรมการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ขั้นสูง และเป็นที่แรกในไทยที่นำระบบการสอนแบบถ่ายทอดสดทาง Internet มาใช้ในการสอนทุกหลักสูตร)

Website : www.RongRean.com
Target Customer : องค์กร บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท หรือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความสนใจในงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Digital Marketing Techniques : เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่เลือกใช้ Google Adwords Search Ads, Google Adwords Display Network Ads targeted only remarketing list

CEO's own business: 5- Orjix.com Live Online Training for Software Development (ธุรกิจให้บริการอบรมการเขียนโปรแกรมขั้นสูงด้วย JAVA และ .Net Software Development Platform)

Website : www.Orjix.com
Target Customer : องค์กร บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท หรือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความสนใจในงาน Software Development & Engineering
Digital Marketing Techniques : เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่เลือกใช้ Google Adwords Search Ads, Google Adwords Display Network Ads targeted only remarketing list

CEO's own business: 6- Ran4U.com Website & System Development
(ธุรกิจให้บริการพัฒนาเว็บไซต์พร้อมระบบจัดการสำหรับระดับองค์กรโดยเฉพาะ ที่แรกที่เดียวในไทยที่พัฒนาเว็บพร้อมระบบ CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายองค์กรอย่างต่อเนื่อง)

Website : www.Ran4U.com
Target Customer : องค์กร ธุรกิจ บริษัท ขนาดกลาง ที่ต้องการเพิ่มยอดขายและพัฒนาประสิทธิภาพการขายขององค์กรผ่านช่องทาง Corporate Website และการทำ Digital Marketing
Digital Marketing Techniques : เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่เลือกใช้ Google Adwords Search Ads, Google Adwords Display Network Ads targeted only remarketing list, Facebook Engagement Image Ads, Facebook Engagement Video Ads

    


ติดต่อเรา

สอบถาม/ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 
 


ประสบการณ์กว่า 10 ปี …

ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าเห็นผลตอบรับ และประสบความสำเร็จจริง จากกว่า 500 ธุรกิจทั่วประเทศที่เป็นลูกค้าของเรา

บริษัท ออร์จิค จำกัด | Orjix Company Limited

เลขที่ 1432 ถนน สุทธิสาร ซอยศรีสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10320 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุทธิสาร ทางออกที่ 3 ห่างจาก MRT 300 เมตร

© COPYRIGHT 2015 - ran4u.com - All rights reserved.

Contact